Referenzen

     
Objekt Architekt
 
Minergie-Konformität Verein MINERGIE
     
Details    
     
Objekt Architekt
 
EFH Spengler, Uhwiesen Architektubüro Archimedes Diessenhofen
monobloc
     
Details    
     
Objekt Architekt
 
Amtshaus Arbon (monobloc) Künzler Architekten Arbon
monobloc
     
Details    
     
Objekt Architekt
 
Amtshaus Arbon (monobloc TD) Künzler Architekten Arbon
monobloc
     
Details    
     
     
Objekt Architekt
 
Thurgauer Kantonalbank, Weinfelden RENESPA AG Weinfelden
monobloc
     
     
Details    
     
Objekt Architekt
 
Reckenholz Burkhardt + Partner Zürich
monobloc
     
     
Details    
     
Objekt Architekt  
Beispiel Steiner
monobloc
     
     
Details    
     
Objekt Architekt  
Beispiel Aeschbacher monobloc
     
     
Details